АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення Нижнєнської селищної ради
«Про введення на території смт. Нижнє місцевих податків і зборів»

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Нижнєнської селищної ради „ Про введення на території смт. Нижнє місцевих податків і зборів " (далі - Аналіз), підготовлений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення.
1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання:
- врегулювання відносин, які виникають у системі оподаткування;
- упорядкування механізму справляння місцевих податків і зборів
відповідно до Податкового кодексу України;
- забезпечення наповнення місцевого бюджету.
2. Цілі державного регулювання:
- встановлення ставок податків і зборів в межах граничних розмірів, передбачених Податковим Кодексом України.
- збільшення надходжень до селищного бюджету.
3. Визначення та оцінення усіх прийнятих альтернативних способів досягнення вищезазначеної мети:
- альтернативи прийняття запропонованого рішення Нижнєнської селищної ради не існує у зв’язку з необхідністю привести місцеві податки і збори у відповідність до Податкового Кодексу України.
4. Визначення механізму, який пропонується застосовувати для розв'язання вищезазначеної проблеми та відповідні заходи.
Механізм сплати місцевих податків і зборів визначається на підставі та у межах граничних розмірів ставок Податкового Кодексу України, Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва".
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат та коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на здійснення контролю та виконання даного регуляторного акта.
Виконання вимог акта не залежить від впливу зовнішніх факторів і не заподіє можливої шкоди, що вимагає компенсації.
На дію регуляторного акта негативно може вплинути: економічна криза, підвищення тарифів, значні темпи інфляції, які можуть вплинути на роботу та привести к збитковості юридичних та фізичних осіб.
Контроль за своєчасністю сплати місцевих податків і зборів здійснюють у відповідності до статті 41 Податкового Кодексу України – органи державної податкової служби.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту.

Базові групи
  Вигоди
Витрати

Орган місцевого самоврядування

упорядкування місцевих податків і зборів;
поповнення місцевого бюджету

немає

Суб'єкти

господарювання
виконання обов’язку передбаченого законом;
сприяння прозорості у податковій сфері.
сплата належних сум податків і зборів
7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.
Термін дії запропонованого проекту регуляторного акту необмежений або до прийняття нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання, які будуть змінювати або скасовувати норму закону, у відповідності до якої розробляється проект регуляторного акту. Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії.
8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Розмір надходжень до бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акта.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності і регуляторного акту в разі його прийняття.
При проведенні відстеження результативності даного акта буде проаналізовано дані бухгалтерського і податкового обліку.
Повторне відстеження планується здійснити через рік але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Базове відстеження здійснюється з 05.04.2011 р. по 04.05.2011р.
10. Заключні положення.
Пропозиції і зауваження по даному регуляторному акту приймаються протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення у письмовій формі за адресою: м. Первомайськ смт. Нижнє, вул. Леніна, 11 а, тел. 4-11-31, 4-14-16.

Спеціаліст ІІ категорії землевпорядник 
виконавчого комітету Нижнєнської
селищної ради С.В.Колосовський

Проект

НИЖНЄНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Смт.Нижнє
_ ___ 2011р.

Про внесення змін до рішення 
№ 31/4 від 23.07.2009 р.
«Про затвердження методики
розрахунку розмірів орендної плати
за землю по Нижнєнській селищній раді»


У зв’язку з введенням в дію «Податкового кодексу України», Нижнєнська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до вступної частини рішення ради № 31/4 від 23.07.2009 р.«Про затвердження методики розрахунку розмірів орендної плати за землю по Нижнєнській селищній раді»
2.Встуну частину викласти в слідуючій редакції :
«З метою збільшення доходної частини бюджету, керуючись п.34 ч.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст.21.22 Закону України «Про оренду землі»
3.Селищному голові забезпечити опублікування цього рішення.
1. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету та фінансів (Бардакова Л.О.), спеціаліста II категорії, землевпорядника Колосовського С.В., начальника ДПІ в м. Первомайську Кісельова Г.В.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА В.В.ШопінПроект

НИЖНЄНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Смт.Нижнє
_ ___ 2011р.
Про внесення змін до рішення 
№ 37/15от18.05.2010 р.
«Про внесення змін до рішення 
№ 31/4 від 23.07.2009 р.
«Про затвердження методики
розрахунку розмірів орендної плати
за землю по Нижнєнській селищній раді»

У зв’язку з введенням в дію «Податкового кодексу України», Нижнєнська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Внести зміни до вступної частини рішення ради № 37/15от18.05.2010 р.
«Про внесення змін до рішення № 31/4 від 23.07.2009 р.«Про затвердження методики розрахунку розмірів орендної плати за землю по Нижнєнській селищній раді»
2.Встуну частину викласти в слідуючій редакції :
«З метою збільшення доходної частини бюджету, керуючись п.34 ч.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст.21.22 Закону України «Про оренду землі»
3.Селищному голові забезпечити опублікування цього рішення.
3. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.

4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету та фінансів (Бардакова Л.О.), спеціаліста II категорії, землевпорядника Колосовського С.В., начальника ДПІ в м. Первомайську Кісельова Г.В.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА В.В.Шопін

Проект

НИЖНЄНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Смт.Нижнє
_ ___ 2011р.
Про введення на території
смт.Нижнє місцевих
податків і зборів
Керуючись ст. 143 Конституції України, п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до розділів І,ХІІ,ХІХ,ХХ Податкового кодексу України, з метою наповнення доходної частини міського бюджету, Нижнєнська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :

1. Визнати таким, що втратило чинність раніше ухвалене рішення Нижнєнської селищної ради № 38/2 від 08.06.2010 року «Про введення на території смт.Нижнє місцевих податків і зборів».
1.1 Встановити на території смт. Нижнє такі місцеві податки та збори:
2.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
2.2. єдиний податок;
2.3. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

3. Затвердити положення про механізм справляння і порядок сплати місцевих податків і зборів (Додатки № 1-3) відповідно до ст. 7 Податкового кодексу України.
4. У зв’язку з відсутністю об'єктів оподаткування не вводити на території смт.Нижнє:
4.1. збір за місця для паркування транспортних засобів
4.2. туристичний збір.
5. Селищному голові забезпечити опублікування цього рішення.
6. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування, крім п. 2.1, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету та фінансів (Бардакова Л.О.), спеціаліста II категорії, землевпорядника Колосовського С.В., начальника ДПІ в м. Первомайську Кісельова Г.В.


СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА В.В.Шопін

Додаток № 1
до рішення селищної ради
№_____від____________р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1. Загальні положення.
1.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі ст. 10, 265 Податкового кодексу України.
2. Платники податку.
2.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
2.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
3. Об’єкт оподаткування.
3.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.
3.2.Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
д) гуртожитки.
4. База оподаткування.
4.1.Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.
4.2.База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється ДПІ у місті Первомайську на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
4.3.База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4.4.У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.
5. Пільги із сплати податку.
5.1.База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
5.2.Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
6. Ставка податку.
6.1.Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:
для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
7. Порядок обчислення податку.
7.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться ДПІ у місті Первомайську за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.
7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються ДПІ у місті Первомайську платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. ДПІ у місті Первомайську надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до ДПІ у місті Первомайську для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.
ДПІ у місті Первомайську проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня 2011 року, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати до ДПІ у місті Первомайську відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають до ДПІ у місті Первомайську за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
7.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
7.7.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
7.8.ДПІ у місті Первомайську надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
8. Податковий період.
8.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
10. Порядок сплати податку.
10.1.Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету м. Гірське згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
11. Строки сплати податку.
11.1.Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
12. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
12.1.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.


Селищний голова В.В.ШопінДодаток № 2
до рішення селищної ради
№_____від____________р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про єдиний податок
1. Загальні положення.
1.1.Єдиний податок встановлюється на підставі ст. 10 та підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України, Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва".
2. Платники податку.
2.1. Установити, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб'єктів малого підприємництва:
а) фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;
б) юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.
2.2. Не є платниками єдиного податку такі суб’єкти господарювання:
а) суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу (в тому числі діяльність, пов'язану із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі), здійснюють обмін іноземної валюти;
б) суб'єктів підприємницької діяльності, які є виробниками підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов'язану з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів;
в) суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють: видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню;
г) суб'єктів підприємницької діяльності, на яких поширюється дія Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" в частині придбання спеціального патенту;
ґ) довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;
д) суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків; 
е) фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами; 
є) спільну діяльність, визначену пунктом 7.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 
2.3. Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами.
3. Ставки податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб.
3.1. Ставки єдиного податку становлять:
№ Вид діяльності Ставка податку
1 Будівництво і ремонт 90
2 Газопровідні роботи 180
3 Водопровідні, каналізаційні роботи 180
4 Монтаж систем опалювання 180
5 Установка вікон і дверей 200
6 Виготовлення меблів 180
7 Виготовлення і реалізація предметів ритуального приладдя 150
8 Монтаж - установка супутникових антен і кондиціонерів 130
 Торгівля: 
9 Оптова торгівля 180
10 Посередництво в торгівлі 180
11 Роздрібна торгівля 120
12 Роздрібна торгівля морозивом, безалкогольними напоями, квасом 60
13 Роздрібна торгівля поліетиленовими пакетами, посудом з пластмаси та одноразового користування, серветками паперовими, папером туалетним 70
14 Роздрібна торгівля газетами, журналами 60
15 Роздрібна торгівля товарами для шиття, панчішно-шкарпетковими виробами, білизною, домашнім взуттям 60
 Медицина: 
16 Медична практика 130
17 Стоматологічна практика 150
18 Ветеринарна діяльність 120
 Послуги: 
19 Послуги перукарень і салонів краси 80
20 Фотопослуги та послуги фотолабораторій 130
21 Прання, хімчистка і фарбування 70
22 Послуги лазні і сауни 100
23 Запис і прокат відео- та аудіокасет, ігрових комп’ютерів та касет 100
24 Ремонт побутової техніки 90
25 Ремонт і технічне обслуговування офісної і електронно-обчислювальної техніки 90
26 Ремонт годинників 40
27 Ремонт взуття 50
28 Ремонт і виготовлення металовиробів 90
29 Послуги комп'ютерних салонів 130
30 Пошивши і ремонт одягу, виробів з хутра 70
31 Ритуальні послуги 180
32 Послуги кабельного телебачення 130
33 Послуги платного туалету 30
34 Юридичні послуги 200
35 Послуги ксерокопіювання 90
 Діяльність у сфері відпочинку, розваг, культури і спорту 
36 Музичне обслуговування 130
37 Організація проведення дискотек 80
 Транспорт 
38 Надання послуг з перевезення пасажирів 180
39 Надання послуг з ремонту транспортних засобів 180
 Їнші види діяльності 200
3.2. У разі коли фізична особа - суб'єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки.
3.3. У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.
3.4. Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, яка сплачує єдиний податок, звільняється від обов'язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї.
4. Ставки податку для суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб.
4.1. Суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:
а) 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість"; 
б) 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
5. Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:
а) податок на прибуток підприємств;
б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);
в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;
г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;
ґ) плата за користування надрами;
д) збір за спеціальне використання води;
е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
6. Порядок сплати податку.
6.1.Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету смт.Нижнє в розмірі частини єдиного податку, що підлягає перерахуванню відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (з наступними змінами).
7. Строки сплати податку.
7.1.Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа та суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця.
8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
8.1.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку здійснюється відповідно до Податкового кодексу України

Селищний голова В.В.Шопін


Додаток № 3
до рішення селищної ради
№_____від____________р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 
1. Загальні положення.
1.1.Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється на підставі ст. 10, 267 Податкового кодексу України.
2. Платники збору.
2.1.Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цим Положенням порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).
2.2.Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:
а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;
в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;
г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;
ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;
е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;
є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;
ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);
з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.
2.3.Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.
3. Об’єкт оподаткування 
3.1. Об’єктом оподаткування є діяльність суб’єкта господарювання (його відокремленого підрозділу), провадження якої проводиться з придбанням торгового патенту.
4. База оподаткування 
4.1. Базою оподаткування є певний вид підприємницької діяльності.
5. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту.
5.1.З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):
а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;
б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;
в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;
г) сірників;
ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.
5.2.З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:
а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;
б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;
в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;
г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;
ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, газ освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;
д) проїзні квитки;
е) зошити.
5.3.З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.
При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.
6. Порядок придбання торгового патенту
6.1.Для провадження передбачених цим положенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до ДПІ у місті Первомайську заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:
а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);
б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);
в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;
г) вид торгового патенту;
ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;
д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";
е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);
є) період, на який придбається торговий патент.
Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього положення. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.
6.2.Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.
Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.
У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.
6.3.Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.
6.4.Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.
У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.
6.5.Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.
6.6.Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.
6.7.У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торгов торговий патент.
6.8.Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них. Продовження